single post

הובלת חומרים מסוכנים

הובלת חומרים מסוכנים תתבצע תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות. בין אם מדובר בגזים רעילים, חומרים מתלקחים או שמא מדובר בחומרי מאכל קורוזיביים, מפעלים רבים, בתי חולים, נמלי תעופה ועוד מפנים חומרים מסוכנים אלו כמו גם פסולת מזהמת. בהתאם לכך, וכדי שניתן יהיה לפנות אותם היטב ללא סכנה לאיכות הסביבה, מומלץ לפנות אל GMS Technology. חברה זו מחזיקה בניסיון, בוותק וברקע הדרושים לביצוע משימה זו תוך שמירה על הנהלים.

הובלת חומרים מסוכנים: דגשים שונים
לאורך השנים האחרונות, המודעות לאיכות הסביבה הולכת וגוברת. במילים אחרות, ובין אם מדובר בנזילת חומרים רעילים ונוכחותם במבנים שונים – אנו פועלים מתוך רצון חזק לצמצם את ההשפעה שלהם על בריאות בני האדם ועל איכות הסביבה. אכן, מפעלים תעשייתיים, בתי חולים ועסקים אחרים עדיין מייצרים חומרים שונים המוגדרים כמסוכנים. החל מפסולת כימית או ביולוגית, מסנני שמן לצד חומרי מאכל ועוד – כאשר חומרים אלו מתרכזים במקום אחד ולמשך זמן ממושך, חשוב ביותר לפנות אותם. וזאת, כדי למנוע תחלואה או תמותה של האנשים העובדים או גרים בקרבתם.

מעוניינים לפנות חומרים מסוכנים מהאתר בו אתם עובדים? כדי שהליך הפינוי וההובלה שלהם יתבצע היטב, יש לפעול בהתאם לנהלים. כלומר, ובמידה והחומרים עומדים בהגדרת הדירקטיבה האירופית לפסולות 2006/12, יהיה עלייכם להתחיל בהליך זה מוקדם ככל הניתן. לאחר איתור החומרים המסוכנים, יהיה עליכם לאתר את הנהגים שיובילו אותם. על נהגים אלו להיות בקיאים בכללי הבטיחות; כללים המתייחסים אל התקנות של שירותי ההובלה. בנוסף, עליהם להחזיק את הרישוי הרלוונטי וכמובן – לעבור את הבדיקות התקופתיות לצורך קבלת ההיתר.

חברה להובלת חומרים מסוכנים – GMS Technology
הובלת חומרים מסוכנים תתבצע על ידי נהג מקצועי ובתוך רכב העומד בתקן. כדי שגם אתם תוכלו לפנות את הפסולת הרעילה או חומרים מסוכנים אחרים, אנו נמליץ לכם לשתף פעולה עם GMS Technology. חברה זו מעסיקה נהגים מנוסים ומקצועיים המודעים לחשיבות משימה זו. מעבר לכך, אנו נבצע הובלת חומרים תוך שמירה על התקנים המחמירים ביותר.

עמודי האתר
SOCIAL SHARE